Disclaimer

Xiet Nederland BV heeft als doel het:

a) Het ontwikkelen en leveren van hoogwaardige software ter ondersteuning van de training, opleiding en ontwikkeling van medewerkers in de publieke en private sector, zowel in Nederland, binnen de Europese Unie als daarbuiten.

b) Naast deze activiteiten met een winstoogmerk zullen wij ons, vanuit onze maatschappelijke interesse en verantwoordelijkheid, zonder winstoogmerk actief inspannen voor de opleiding en ontwikkeling van speciale groepen mensen. Hierbij gaat het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die (weer) een beroep willen uitoefenen of op professionele wijze vrijwilligerswerk willen verrichten.

Xiet Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten of aangeboden content.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding en connectiviteit.

Xiet Nederland BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier.

Xiet Nederland BV vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot Skills in Beeld en Xiet Nederland BV geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van Skills in Beeld. Tevens is Xiet Nederland BV niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de server van Skills in Beeld die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Xiet Nederland BV in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van Skills in Beeld of door Xiet Nederland BV verrichte diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: [email protected]

Gebruiken van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.